Plán odborných podujatí SMAGS na rok 2018

názov: MAGNETOCALORIC MATERIALS FOR MAGNETIC REFRIGERATION
typ: odborná prednáška a seminár
termín: marec 2018
miesto: Košice
prednášajúci: Dr. Pablo J. Ibarra Gaytán, e-mail: pablo_ibga@hotmail.com
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s aplikáciou magnetokalorického javu v chladiacich zariadeniach. Táto technológia je jednou z perspektívnych, ktoré by mohli účinne nahradiť klasické chladiace systémy.

 

názov: SÚŤAŽ O “CENU ŠTEFANA JEDLÍKA” ZA NAJLEPŠIU ZÁVEREČNÚ PRÁCU V ODBORE APLIKOVANÝ MAGNETIZMUS A MAGNETICKÉ MATERIÁLY
typ: súťaž študentov slovenských vysokých škôl
termín: marec – november 2018
miesto: Košice
garanti: prof. RNDr. Ján Ziman, CSc. jan.ziman@tuke.sk
cieľ podujatia: Zámerom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je spojené s prezentáciami víťazných prác.

 

názov: MAGNETICKÉ SPRÁVANIE MAGNETICKY MÄKKÝCH MN-ZN FERITOV V ŠIROKOFREKVENČNEJ OBLASTI OD DC REŽIMU DO 1 GHZ
typ: odborná prednáška a seminár
termín: máj 2018
miesto: Košice
prednášajúci: RNDr. Samuel Dobák, e-mail: samuel.dobak@student.upjs.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s magnetickým správaním magneticky mäkkých Mn-Zn feritov vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu od DC režimu až do frekvencie 1 GHZ a možným využitím týchto pozorovaných javov v praxi.

 

názov: MAGNETIC NANOPARTICLES WITH CORE SHELL: MACROSCOPIC MODEL AND COERCIVE FIELD
typ: odborná prednáška a seminár
termín: september 2018
miesto: Košice
prednášajúci: doc. RNDr. Ondrej Hudák, DrSc., e-mail: ondrej.hudak@tuke.sk
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných s modelom magnetických nanočastíc so štruktúrou obsahujúcou škrupinu, ktorá môže byť štrukturálne a magneticky neorientovaná alebo orientovaná.

 

názov: FLUXGATE MAGNETOMETERS
typ: odborná prednáška a seminár
termín: október 2018
miesto: Košice
prednášajúci: doc. Ing. Mattia Butta, PhD., e-mail: buttamat@fel.cvut.cz
cieľ podujatia: Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť prítomných so súčasnými trendmi a vývojom v oblasti fluxgate magnetometrov, ktoré našli uplatnenie v rôznych oblastiach priemyslu.

  

názov: SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2018
typ: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
termín: december 2018
miesto: Košice
prednášajúci: prof. Josef Blažek, CSc., e-mail: josef.blazek@vsbm.sk, prof. RNDr. Rastislav Varga, PhD., e-mail: rastislav.varga@upjs.sk
cieľ podujatia: Cieľom konferencie je vzájomné informovanie sa o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. Konferencia je tematicky zameraná na výskum nových magnetických materiálov, výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov, magnetické merania, výskum a vývoj senzorov a meracích systémov, testovanie a kalibráciu senzorov, aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe, UAV a ich senzoriku.