Kontaktné infromácie

Sídlo spoločnosti: Slovenská magnetická spoločnosť
Južná trieda 2/A
040 01 Košice

 

Predseda SMAGS: Prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
KFKL ÚFV
PF UPJŠ
Park Angelinum 9
040 01 Košice
Tel.: +421 55 234-6233, 6145, 6106
E-mail: rastislav.varga@upjs.sk

 

Tajomník SMAGS: doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.
KLTP LF TUKE
Rampová 7
041 21 Košice
Tel.: +421 55 602 6159
E-mail: pavol.lipovsky@tuke.sk