• ÚVOD

• Členstvo, prihláška

• Kontakt, adresy

• AKTUALITY

• Program

• Súťaž o cenu Š. Jedlíka

• Konferencie

• ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

• Výbor

• VZDELÁVANIE, OSVETA

• Literatúra

• Osobnosti magnetizmu

• ZAUJÍMAVOSTI

• Webstránky, kontakty

• Predchádzajúce podujatia

• Fotogaléria

• SPONZORI - PARTNERI

• 2%Prihlásenie

Prihlasovacie meno:Heslo:Image Image Image Image Image Image


Občianske združenie Slovenská magnetická spoločnosť (SMAGS) je vedecká a technická spoločnosť, ktorá zastupuje tak priemyselné ako aj akademické záujmy širokej verejnosti vo všetkých oblastiach magnetizmu. Poslaním Spoločnosti je dostávať magnetizmus, ako zdroj informácií, materiálneho a intelektuálneho bohatstva, do povedomia čo najširšej verejnosti.

SMAGS je členskou organizáciou ZSVTS.

Cieľom Spoločnosti je
  • slúžiť profesionálnej činnosti v oblasti magnetizmu, magnetickej vedy, výskumu, zdravotníctva, inžinierstva a výučby;
  • podporovať interdisciplinárnu spoluprácu medzi vedcami, pedagógmi, zdravotníkmi a inžiniermi - magnetikmi;
  • organizovať Celoslovenský magnetický seminár zameraný na technický a aplikovaný magnetizmus a moderné magnetické materiály;
  • pomáhať organizátorom medzidisciplinárnych vedeckých konferencií (CSMAG, Fyzika materiálov a Senzorika a magnetometria) a nevedeckých stretnutí;
  • organizovať Súťaž študentov slovenských vysokých škôl o “Cenu Štefana Jedlíka” za najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály;
  • šíriť informácie o magnetizme smerom k širokej verejnosti a k magnetickej komunite zvlášť.

Podujatia:

Aktualizácia 11. 10. 2016


Prednáška
Jakub Miňo: Superelastické magnetické zliatiny
17. 10. 2016 o 14:30
na UPJŠ, knižnica KFKL

"Súťaž o cenu Š. Jedlíka"
5. ročník súťaže
Vyhodnotenie súťaže bude 9. 11. 2016 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

Konferencia SaM 2016
Senzorika a magnetometria 2016
8. 12. 2016


Created by adaras.sk © 2009, All Rights Reserved Admin