News

Vážení členovia SMAGS,

pozývame Vás na prednášku a Valné zhromaždenie, ktoré sa budú konať 27.4.2023 o 14:00 na
Katedra fyziky TUKE, Park Komenského 2, Košice, v miestnosti LF7.

Plánovaný program VZ SMAGS 2023:
1. Výročná správa SMAGS za rok 2022.
2. Odborný program SMAGS na rok 2023.
3. Rozpočet SMAGS na rok 2023.
4. Súťaž o Cenu Š. Jedlíka 2023.
5. Rôzne.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Tlačivo na 2% z dane je tu. Ďakujeme!